tkdeep.sk > 2 % z vašich daní

Venujte 2 % z vašich daní!

DEEP DANCE CLUB je občianske združenie, na ktoré prijímame 2 % z Vašich daní. Získané financie budú použité na zlešenie kvality vyučovania, vybavenie, dopravu na súťaže … t.j. pôjdu opäť Vašim deťom navštevujúcim našu SZUŠ a SCVČ.

30 % z prostriedkov, ktoré vybavíte,  si môžete uplatniť konkrétne na Vaše dieťa ( cestovné náklady, sólový kostým, atď…….. na čo si vy sami určíte).

Ak máte možnosť, oslovte aj Vašich známych a získajte pre Vaše dieťa viac finančných prostriedkov.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021–  Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 26.4. 2021 pošlite / doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska – kópiu doručte do Deep dance centra M.Haľamovej 21, 036 01 Martin (alebo prineste formulár aj s potvrdením o zaplatení dane a my ich za vás odnesieme na Daňový úrad)

Ak zanesiete tlačivo priamo na daňový úrad, prosím doniesť kópiu s menom, na ktoré dieťa si chcete uplatniť 30 % priamo na Vaše dieťa. Sumu Vašich 2 % musíme vedieť, aby sme Vám mohli vypočítať sumu pre Vaše dieťa, preto nestačí iba oznámenie, že ste tlačivo podali a na aké meno.