SZUS_LOGO

OZNAM

Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej
otvára 2. septembra 2021 pre žiakov svoje brány,

pričom organizácia školského roku bude prebiehať podľa nariadení  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

Pri nástupe  do škôl a školských zariadení je potrebné :
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Oznámenie o výnimke z karantény


Je potrebné oboznámiť sa s OZNAMOM PODMIENOK VSTUPU DO PRIESTOROV ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

(prílohy v sekcii DOKUMENTY)

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a študujúci sú oddelení v čase alebo mieste, prípadne aj v čase aj v mieste naraz.
Vzdelávanie je poskytované na diaľku cez internet alebo prostredníctvom videí, zadaní, úloh a materiálov
zasielaných cez rôzne komunikačné kanále ( sociálne siete, e – mail…).

Tanečný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci tanečného odboru pomocou inštruktážnych videí udržujú, prípadne rozvíjajú nadobudnuté teoretické aj praktické pohybové znalosti.

Hudobný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci hudobného odboru obdržia rôzne zadania, úlohy, témy aj prílohy.
Pomocou videí zdieľajú svoje pokroky.

Literárno-dramatický odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci literárno-dramatického odboru obdržia rôzne témy, úlohy a zadania.
Pomocou krátkych videí zdieľajú svoje pokroky.

Výtvarný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci výtvarného odboru obdržia rôzne zadania, úlohy a témy.
Svoje práce môžu zasielať na e-mail:
vytvarna@tkdeep.sk

Pre získanie informácií ohľadom zápisu, poplatkoch, rozvrhu, ospravedlneniek prosím volajte KLIENTSKE CENTRUM

KONTAKTY NA KLIENTSKE CENTRUM:
mobil: 0948 210 000
e-mail: deeprecepcia@gmail.com