SZUS_LOGO

OZNAM

Na základe aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR
bude možné vyučovať od 8. februára 2021 na Súkromnej základnej umeleckej škole Maše Haľamovej 21 podľa materiálu
„Návrat do škôl 2021“, ktorý bol  aktualizovaný k 8. 2. 2021 na stránke:
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Opatrenia

  • Skupinové vyučovanie – naďalej dištančná forma
  • Individuálne vyučovanie – prezenčné forma pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)
    – podmienkou je test na COVID 19 zamestnancov a zákonného zástupcu žiaka
  • spôsob výučby bude prebiehať po dohode s vyučujúcim učiteľom daného odboru
  • školné poplatky sa nemenia

O zmenách vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

poznámka:
Dokumenty k opatreniam nájdete v sekcii DOKUMENTY

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a študujúci sú oddelení v čase alebo mieste, prípadne aj v čase aj v mieste naraz.
Vzdelávanie je poskytované na diaľku cez internet alebo prostredníctvom videí, zadaní, úloh a materiálov
zasielaných cez rôzne komunikačné kanále ( sociálne siete, e – mail…).

Tanečný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci tanečného odboru pomocou inštruktážnych videí udržujú, prípadne rozvíjajú nadobudnuté teoretické aj praktické pohybové znalosti.

Hudobný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci hudobného odboru obdržia rôzne zadania, úlohy, témy aj prílohy.
Pomocou videí zdieľajú svoje pokroky.

Literárno-dramatický odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci literárno-dramatického odboru obdržia rôzne témy, úlohy a zadania.
Pomocou krátkych videí zdieľajú svoje pokroky.

Výtvarný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci výtvarného odboru obdržia rôzne zadania, úlohy a témy.
Svoje práce môžu zasielať na e-mail:
vytvarna@tkdeep.sk

Pre získanie informácií ohľadom zápisu, poplatkoch, rozvrhu, ospravedlneniek prosím volajte KLIENTSKE CENTRUM

KONTAKTY NA KLIENTSKE CENTRUM:
mobil: 0948 210 000
e-mail: deeprecepcia@gmail.com