SZUS_LOGO

OZNAM

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020
s účinnosťou od 26. októbra 2020 sa do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
Súkromnej základnej umeleckej škole Maše Haľamovej 21.

Opatrenia

  • všetky umelecké odbory v Súkromnej základnej umeleckej škole Maše Haľamovej 21 prechádzajú na
    dištančné vzdelávanie
  • spôsob výučby bude prebiehať po dohode s vyučujúcim učiteľom daného odboru.
  • školné poplatky sa nemenia

O zmenách vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

poznámka:
Dokumenty k opatreniam nájdete v sekcii DOKUMENTY

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a študujúci sú oddelení v čase alebo mieste, prípadne aj v čase aj v mieste naraz.
Vzdelávanie je poskytované na diaľku cez internet alebo prostredníctvom videí, zadaní, úloh a materiálov
zasielaných cez rôzne komunikačné kanále ( sociálne siete, e – mail…).

Tanečný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci tanečného odboru pomocou inštruktážnych videí udržujú, prípadne rozvíjajú nadobudnuté teoretické aj praktické pohybové znalosti.

Hudobný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci hudobného odboru obdržia rôzne zadania, úlohy, témy aj prílohy.
Pomocou videí zdieľajú svoje pokroky.

Literárno-dramatický odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci literárno-dramatického odboru obdržia rôzne témy, úlohy a zadania.
Pomocou krátkych videí zdieľajú svoje pokroky.

Výtvarný odbor

Pedagógovia budú kontaktovať svojich žiakov.

Žiaci výtvarného odboru obdržia rôzne zadania, úlohy a témy.
Svoje práce môžu zasielať na e-mail:
vytvarna@tkdeep.sk

Výtvarná súťaž

súťaž je určená pre všetkých tvorivých žiakov akéhokoľvek odboru SZUŠ M.Haľamovej ba aj pre rodičov a učiteľov 😉

Tešíme sa na každý originál!

Súťaž budeme vyhodnocovať počas prvého polroka šk. r. 2020/2021, výhercov budeme kontaktovať!

Pošli foto na: vytvarna@tkdeep.sk

Nájdete nás aj na FB:
https://www.facebook.com/groups/3093814440642275/

Pre získanie informácií ohľadom zápisu, poplatkoch, rozvrhu, ospravedlneniek prosím volajte KLIENTSKE CENTRUM

KONTAKTY NA KLIENTSKE CENTRUM:
mobil: 0948 210 000
e-mail: deeprecepcia@gmail.com