logo_scvc_nove_jpg

Aktuality

OZNAM

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou
od 12. októbra 2020 do odvolania sa prerušuje krúžková činnosť Súkromného centra voľného času Tanečného klubu Deep.

O zmenách vás budeme priebežne informovať.

Pre získanie informácií ohľadom zápisu, poplatkoch, rozvrhu, ospravedlneniek prosím volajte KLIENTSKE CENTRUM

KONTAKTY NA KLIENTSKE CENTRUM:
mobil: 0948 210 000
e-mail: deeprecepcia@gmail.com