OZNAM

Na základe aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR
bude možné od 8. februára 2021 vyučovať na Súkromnej základnej umeleckej škole DEEP DANCE CLUB BYSTRIČKA podľa materiálu „Návrat do škôl 2021“, ktorý bol  aktualizovaný k 8. 2. 2021 na stránke:
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Opatrenia:

  • Skupinové vyučovanie – naďalej dištančná forma (https://www.tkdeep.sk/aktuality-2/)
  • Individuálne vyučovanie – prechádza na prezenčné vyučovanie pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)
    – podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu žiaka
  • spôsob výučby bude prebiehať po dohode s vyučujúcim učiteľom daného odboru.
  • školné poplatky sa nemenia

O zmenách vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.