OZNAM

Súkromná základná umelecká škola DEEP DANCE CLUB, Bystrička spúšťa vyučovanie 2. septembra 2021 ,

pričom organizácia školského roku bude prebiehať podľa nariadení  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

Pri nástupe  do škôl a školských zariadení je potrebné :
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Oznámenie o výnimke z karantény


Je potrebné oboznámiť sa s OZNAMOM PODMIENOK VSTUPU DO PRIESTOROV ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ