OZNAM

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020
s účinnosťou od 26. októbra 2020 sa do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
Súkromnej základnej umeleckej škole DEEP DANCE CLUB BYSTRIČKA

Opatrenia:

  • všetky umelecké odbory v SZUŠ DEEP DANCE CLUB BYSTRIČKA prechádzajú na dištančné vzdelávanie (https://www.tkdeep.sk/aktuality-2/ )
  • spôsob výučby bude prebiehať po dohode s vyučujúcim učiteľom daného odboru.
  • školné poplatky sa nemenia

O zmenách vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.