OZNAM

Na základe aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR
bude možné vyučovať od 19. apríla 2021 na Súkromnej základnej umeleckej škole DEEP DANCE CLUB BYSTRIČKA podľa materiálu „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 19. 4. 2021, ktorý bol aktualizovaný na stránke:
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

Vyučovanie sa riadi podľa MAPY COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU:
https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

  • Skupinové vyučovanie – naďalej dištančná forma
  • Individuálne vyučovanie – prezenčné forma pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)
  • spôsob výučby bude prebiehať po dohode s vyučujúcim učiteľom daného odboru
  • školné poplatky sa nemenia

O zmenách vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie.