Blog

Ako sa darilo Tanečnému klubu DEEP v roku 2020

Napriek nepriaznivej situácii súvisiacej so šírením koronavírusu Covid 19 Tanečný klub DEEP absolvoval v roku 2020 niekoľko súťaží. Tanečníci zúročili vynaložené tréningové úsilie a svojou vytrvalosťou, pozitívnym prístupom sa im darilo aj   v náročnom období vlaňajšieho roku. V úvode roka sa tanečníci športového klubu v Leviciach zúčastnili tanečného pohára UNLIMITED CUP, kde si pripísali prvé finálové umiestnenia. V detskej vekovej kategórii…

1 marca, 2021
Nekomentované
Tanečný klub DEEP oslavuje 30 rokov!

Prelomovým obdobím vzniku Tanečného klubu DEEP bol nástup zakladateľa Miroslava Frola do povinnej vojenskej služby. Vtedy sa začala rysovať aj profesionálna éra Deepu a základňa prvých tanečníkov. Miroslav Frolo dostal rozkaz ako vojak základnej služby na vojenskom učilišti viesť tanečný krúžok pre žiakov. Vtom období sa skonsolidovala úzka skupina nadšencov. Deep vznikol spontánne v skromných…

23 decembra, 2020
Nekomentované
Ďakujeme za spätnú väzbu

„Drahí kolektív Deep Dance Clubu, chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za krásne video aj za prácu, ktorú robíte s našimi deťmi a vlastne aj za možnosť zúčastňovať sa na výučbe v tomto období. Prajeme Vám všetkým veľa zdravíčka a aj krásne blížiace sa sviatky! ĎAKUJEME!“

10 decembra, 2020
Nekomentované
Ako hodnotíte dištančnú výučbu v našej ZUŠ

„Touto cestou chcem vyjadriť vďaku učiteľom ZUŠ za ich snahu dodržať plynulosť výučby hudby napriek prekážkam plynúcim z pandémie Covid 19. Dištančná forma výučby, ktorú v súčasnosti učitelia vykonávajú  plní dôležitú úlohu – udržuje  žiakov v pravidelnom kontakte s hudobným nástrojom a bráni v stagnácii vedomostí a zručností, ktoré nadobudli počas prezenčnej výučby. Napriek chýbaniu bezprostrednej  fyzickej…

3 decembra, 2020
Nekomentované
Niečo pre deti a rodičov o hudobnej náuke …

Hudobná náuka. Ná – u – ka. Znie to akosi archaicky, starodávne. Pôvod tohto slova nájdeme ešte v buržoáznej škole, keď sa deti učili všelijaké „náuky“, ktorých cieľom bolo naučiť – rozumej od slova do slova nadrilovať nejakú poučku, či teóriu, ktorej dieťa málokedy rozumelo, hlavné ale bolo, že ju vedelo odrapotať aj o polnoci….

21 októbra, 2020
Nekomentované
ŠKOLA VOLÁ

V prvý školský deň 2.9.2020 sa na veľkom parkovisku v Martine na Ľadovni uskutočnil pri príležitosti začiatku školského roka už trinásty ročník festivalu Škola volá. V tomto ročníku ste okrem vystúpení žiakov a pedagógov SZUŠ Maše Haľamovej mohli navštíviť mini trhy, skúsiť športové hry, tvorivé dielne. Tradične vás bavilo aj maľovanie na tvár a skákací hrad….

21 augusta, 2020
Nekomentované