Blog

Online koncert žiakov SZUŠ Maše Haľamovej vo Valči

Za každým momentom  na videu sa skrýva trpezlivá 5 mesačná online práca detí, spolupráca so skvelými a podporujúcimi rodičmi a v neposlednom rade detská radosť z hry na klavíri 🎹Ledva deti položili v septembri ruky na klavír, aby sa na ňom zorientovali, v polke októbra sme museli ísť od seba a hrať len cez kameru…

5 mája, 2021
Nekomentované
„VESMÍR OČAMI DETÍ“

Výstavu regionálnej postupovej výtvarnej súťaže pre deti základných škôl, materských škôl a základných umeleckých škôl organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Ani nepriaznivá situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 nezabránila, aby sa v roku 2021 uskutočnil ďalší ročník a do súťaže sa zapojilo 20 škôl a 95 výtvarných prác. V regionálnom kole súťaže sme získali 3 ceny…

25 marca, 2021
Nekomentované
Ako sa darilo Tanečnému klubu DEEP v roku 2020

Napriek nepriaznivej situácii súvisiacej so šírením koronavírusu Covid 19 Tanečný klub DEEP absolvoval v roku 2020 niekoľko súťaží. Tanečníci zúročili vynaložené tréningové úsilie a svojou vytrvalosťou, pozitívnym prístupom sa im darilo aj   v náročnom období vlaňajšieho roku. V úvode roka sa tanečníci športového klubu v Leviciach zúčastnili tanečného pohára UNLIMITED CUP, kde si pripísali prvé finálové umiestnenia. V detskej vekovej kategórii…

1 marca, 2021
Nekomentované
Tanečný klub DEEP oslavuje 30 rokov!

Prelomovým obdobím vzniku Tanečného klubu DEEP bol nástup zakladateľa Miroslava Frola do povinnej vojenskej služby. Vtedy sa začala rysovať aj profesionálna éra Deepu a základňa prvých tanečníkov. Miroslav Frolo dostal rozkaz ako vojak základnej služby na vojenskom učilišti viesť tanečný krúžok pre žiakov. Vtom období sa skonsolidovala úzka skupina nadšencov. Deep vznikol spontánne v skromných…

23 decembra, 2020
Nekomentované
Ďakujeme za spätnú väzbu

„Drahí kolektív Deep Dance Clubu, chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za krásne video aj za prácu, ktorú robíte s našimi deťmi a vlastne aj za možnosť zúčastňovať sa na výučbe v tomto období. Prajeme Vám všetkým veľa zdravíčka a aj krásne blížiace sa sviatky! ĎAKUJEME!“

10 decembra, 2020
Nekomentované
Ako hodnotíte dištančnú výučbu v našej ZUŠ

„Touto cestou chcem vyjadriť vďaku učiteľom ZUŠ za ich snahu dodržať plynulosť výučby hudby napriek prekážkam plynúcim z pandémie Covid 19. Dištančná forma výučby, ktorú v súčasnosti učitelia vykonávajú  plní dôležitú úlohu – udržuje  žiakov v pravidelnom kontakte s hudobným nástrojom a bráni v stagnácii vedomostí a zručností, ktoré nadobudli počas prezenčnej výučby. Napriek chýbaniu bezprostrednej  fyzickej…

3 decembra, 2020
Nekomentované