Aktuality

OZNAM!

Na základe aktuálnych usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
sa od  19. 4. 2021 činnosť športového klubu DEEP DANCE CLUB, o.z.
obnovuje a pre registrovaných členov je spustená športová činnosť podľa Covid Semaforu:

https://covidsemafor.sportcenter.sk/zobrazenie

Platné od: 19.4.2021
III. stupeň varovania
Tanečný šport
Interiér

Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný priestor. S dôrazom na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

Exteriér

Max. 6 športovcov + 1 tréner na 1 sektor *(viď tréningové sektory)

Test

V zmysle testovacej stratégie a podľa rizikovosti príslušného okresu

Rúško

Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2.

Miera kontaktu

Povolené sú iba individuálne formy tréningu, vzdialenosť športovcov min. 2m od seba, vzájomný kontakt športovcov je zakázaný, sparing ani párové cvičenia nie sú povolené. Úprava organizácie, formy a obsahu tréningovej činnosti: kondičný tréning, tieňovanie, cvičenia na stanovištiach

Tréningové sektory

V prípade exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2. V každom sektore môže trénovať, športovať skupinka 6 športovcov +1 tréner. Sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime.

Zázemie

Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

Pomôcky

minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

Organizácia súťaží

Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

Diváci

Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená.

 

O tréningovom pláne vás budú informovať tréneri.

 

 

 

Upozornenie!

V rámci zachovania ekonomickej kondície a existencie športového klubu, je dôležité členské poplatky naďalej uhrádzať.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

poznámka: dokumenty k opatreniam sú v sekcii DOKUMENTY

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a študujúci sú oddelení v čase alebo mieste, prípadne aj v čase aj v mieste naraz.

Vzdelávanie je poskytované na diaľku cez internet alebo prostredníctvom videí, zadaní a úloh
zasielaných cez rôzne komunikačné kanále ( sociálne siete, e – mail…).

  • Tréneri, v prípade dištančnej formy tréningového procesu, budú kontaktovať svojich zverencov.
  • Členovia tanečného klubu pomocou inštruktážnych videí udržujú, prípadne rozvíjajú nadobudnuté teoretické aj praktické pohybové znalosti.

Venujte 2 % z vašich daní!

Čo nás čaká?

→ DEEP DANCE LEAGUE & TANEČNA LIGA -10.ročník celoslovenskej tanečnej súťaže     ….. viac

→ Reprezentácia na majstrovstvách Slovenska v štýle disco dance, Levice

→ Reprezentácia na majstrovstvách Slovenska v štýle hip hop, Košice

→ Účasť na Záverečnom koncerte SZUŠ M.Haľamovej – oslavy 15.výročia     ….. viac

→ Celoslovenský tanečný kemp Summer Breeze , Martin     ….. viac

→ Účasť na festivale Škola volá     ….. viac

→ Reprezentácia na majstrovstvách Európy Chomutov, ČR

→ Reprezentácia na majstrovstvách sveta Marina di Carrara, IT

→ Galaprogram pri oslave vzniku Tanečného klubu – 30.výročie, Martin     ….. viac

→ Účasť na letných prímestských táboroch

→ Účasť na tanečných súťažiach Slovenského pohára

→ Účasť na podujatiach organizovaných mestom Martin

Pre získanie informácií ohľadom zápisu, poplatkoch, rozvrhu, ospravedlneniek prosím volajte KLIENTSKE CENTRUM

KONTAKTY NA KLIENTSKE CENTRUM:
mobil: 0948 210 000
e-mail: deeprecepcia@gmail.com