Objednávka tanečných vystúpení


captcha
Potvrdením vyjadrujete organizácii súhlas so spracovaním odoslaných osobných údajov na účel a dobu vybavenia Vašej požiadavky. Vaše údaje nebudú bez Vášho súhlasu sprístupnené či poskytnuté tretím stranám, ani zverejnené - https://www.tkdeep.sk/spracovanie-osobnych-udajov
84632983_2686072121429938_7984786417391763456_n
83127584_2686072238096593_4065248427552800768_n
moderny_tanec
84234578_2686072134763270_4156969910880174080_n
komercia_foto
komercia_foto1