logo_scvc_nove_jpg

O centre

Súkromné centrum voľného času tanečného klubu Deep so sídlom M. Haľamovej 21 v Martine na Ľadovni začalo svoju činnosť k 1. septembru 2007.

Jeho zriaďovateľom je Deep Dance Center, s. r. o..

Rozhodujúcim medzníkom bol rok 1990, kedy sa založil klub TK Deep, ktorého činnosť sa sústredila okolo tanca. Zvyšovaním počtu detí vzišla potreba zriadiť pre deti miesto,  ktoré bude komplexne spĺňať nároky rodičov a želania detí, a ktoré bude miestom, kde budú deti a mládež radi tráviť svoj voľný čas.

Naša úloha

Našim cieľom, zámerom a predsavzatím je podpora detí a mládeže vo voľnočasových aktivitách.
SCVČ TK Deep sa snaží poskytnúť priaznivé podmienky pre rozvoj a schopnosti účelového využívania voľného času a seba realizácie.

Predmet činnosti

SCVČ TK Deep zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť  pre deti a mládež v ich voľnom čase s celoročnou prevádzkou.

Ponuka nášho centra 

  • pravidelná záujmová činnosť
  • príležitostná záujmová činnosť formou jednorázových podujatí
  • spontánna činnosť formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí
  • prázdninová činnosť formou sústredení
  • prázdninová činnosť formou denných táborov
  • zabezpečenie športových súťaží podľa potrieb športových klubov a záujmových útvarov
  • realizovanie obsahového a organizačného zabezpečenia ďalšieho vzdelávania, lektorskej a prednáškovej činnosti.

Kolektív SCVC TK DEEP

Kontakt

Adresa školy

Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu Deep
Maše Haľamovej 21
Martin 036 01

Kontakty na klientské centrum

mobil: 0948 210 000

e-mail: deeprecepcia@gmail.com

Zriaďovateľ

DEEP DANCE CENTER, s.r.o.

IČO: 46176373

DIČ: 2023291644

Sídlo: DEEP DANCE CENTER, s.r.o

M. Haľamovej 21 036 01 Martin

Poverený riaditeľ

Mgr.Katarína Marčeková

mobil: 0910 942 718

cvcdeep@gmail.com