logo_scvc_nove_jpg

Prímestské tábory

Pravidlá pre denné letné tábory v Deepe…

Aké sú pravidlá, výnimky pri PCR testoch do tábora, akú treba dokumentáciu a aké budú v táboroch opatrenia?

 

PCR test na denné tábory

Napriek informáciam z médií, podľa platného uznesenia povinnosť preukázať sa PCR testom majú iba deti, ktoré sa zúčastnia detských podujatí trvajúcich viac ako 4 dni,  teda v denných táboroch testy deti nepotrebujú.

Pred nástupom do denného tábora je potrebné vyplniť tlačivo o bezinfekčnosti!

 

 • Pcr test 10 – ročné dieťa, veková hranica

Podľa usmernenia, výnimku z testovania majú deti „ do 10 rokov veku“. Za dieťa do 10 rokov sa považuje dieťa, ktoré má najviac 10 rokov + 364 dní ( vrátane). Čiže deti, ktoré ešte nedovŕšili 11 vek, test nepotrebujú.

 

 • Výnimky z povinných PCR testov

– deti, ktoré sú viac ako 21 dní po očkovaní aspoň prvou dávkou

– Deti, ktoré prekonali COVID -19 pred nie viac ako 180 dňami

 

Najnovšie info!

 • Denné tábory nespadajú pod legislatívu verejného zdravotníctva a ako na také sa na ne usmernenie nevzťahuje
 • Usmernenie je povinné pre zotavovacie podujatia v zmysle legislatívy verejného zdravotníctva
 • Organizácia  je plne vo Vašej kompetencii, orgány verejného zdravotníctva na týchto podujatiach nevykonávajú štátny zdravotný dozor

Leto v  „DEEPe “ s Capri Sun 2021

Sme pripravení aj na toto leto!
Chceme ponúknuť deťom toľko zážitkov, koľko bude možné, no zároveň zaviesť toľko opatrení, koľko bude nutné.
Sme pripravení byť aj tento rok najbezpečnejšou voľbou pre rodičov a deti.

Naše skúsenosti a prístup dávajú deťom dôvod tešiť sa na leto a nádej, že si ho užijú slobodne a bezpečne zároveň.

Rozhodne nechceme nič podceniť a posledné  dni  sa intenzívne pripravujeme na realizáciu letných prímestských táborov aj v tejto novej situácií.

Čo robíme a aké opatrenia plánujeme zaviesť na leto 2021:

 • Máme nižšie počty detí– maximálny počet detí na tábor je 15
 • Vyžadujeme upravené čestné vyhlásenia a potvrdenia od lekára od všetkých účastníkov (doplnené o cestovateľskú anamnézu a príznaky choroby Covid-19).
 • Zavedieme zdravotnú kontrolu s meraním teploty pri vstupe do tábora.
 • Osobám, ktoré nie sú účastné tábora alebo pracovníkom zariadenia bude zamedzený prístup mimo verejných priestranstiev a časti areálu.
 • Budeme dôrazne dbať na umývanie rúk, osobnú hygienu.
 • Zabezpečíme pravidelné denné upratovanie všetkých prevádzkových priestorov s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom.
 • Dohliadneme na pravidelné vetranie miestností počas celého tábora.
 • Program upravujeme tak, aby deti trávili čo najviac stráveného času na čerstvom vzduchu.
 • Sme pripravení zabezpečiť zvýšenú informovanosť rodičov o zdravotnom stave dieťaťa počas tábora.
 • Všetci naši lektori ako aj zamestnanci zariadenia musia mať potvrdenie o bezinfekčnosti.
 • Sme pripravení na prípadne zmeny výletov, aby sme sa vyhli rizikovým zariadeniam s vyššou koncentráciou ľudí – budeme sa riadiť odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • Aktuálnu situáciu stále monitorujeme a zatiaľ prijímame len predbežné rezervácie.
  Sme v neustálom kontakte s našimi strediskami ako aj s Hygienou SR. Meniacim podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a plánované opatrenia budeme upravovať/dopĺňať podľa aktuálnej situácie.
  Prihlášky môžete odovzdať osobne v budove na adrese:
  Maše Haľamovej 21, Martin – PO- PIA v čase od 8:00 – 15:00  alebo poslať elektronicky na e-mail: tabory@tkdeep.sk