Žabokreky logo 2

O vzdelávanie v SZUŠ Žabokreky sa postarajú skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou a preukázateľnými výsledkami svojej činnosti.

Súkromná základná umelecká škola Deep Dance Club Žabokreky organizuje v školskom roku 2021/2022 prípravné štúdium a základné štúdium v odboroch:

Hudobný odbor

Kvalifikovaní pedagógovia vyučujú žiakov spev (ľudový, klasický, popový…) a hru na rôzne hudobné nástroje (gitara, klavír, keyboard, saxofón, bicie, husle a flauta).
Na koncertoch a besiedkach žiaci kultivujú svoj hudobný prejav a zlepšujú svoje schopnosti vystupovať pred publikom.

Tanečný odbor

Žiaci sa učia zvládať jednoduché tanečné zostavy. Výsledky svojho snaženia prezentujú na vystúpeniach (besiedky, tematické koncerty…). pohybovým prejavom žiaci dokážu vyjadriť konkrétnu emóciu a získavajú estetický zážitok z telesných možností pohybu.
V ponuke aj balet.

 Výtvarný odbor

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy žiaka.
Od hravého výtvarného prejavu žiaci postupne prechádzajú k zámernému vyjadrovaniu k objektívnej skutočnosti a abstrakcie.
Štúdium zahŕňa disciplíny: kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti, priestorové vytváranie.

  • podporujeme prirodzený záujem o efektívne využitie voľného času detí a mládeže
  • vedieme deti a mládež k zdravému životnému štýlu
  • pracujeme na podpore a rozvíjaní talentu
  • podporujeme vnútornú motiváciu a radosť detí z ich prirodzeného pohybu

Kontakt

Adresa školy

Súkromná základná umelecká škola
DEEP DANCE CLUB,
Žabokreky 54
Žabokreky 038 40

Kontakty na klientské centrum

Odbory, zápisy a iné informácie

mobil: 0948 210 000

e-mail: deeprecepcia@gmail.com

Zriaďovateľ

SZUŠ DEEP DANCE CLUB

IČO: 50934848

Sídlo: Maše Haľamovej 21, Martin 036 01

e-mail: deepfrolo@gmail.com

Riaditeľ

Mgr. Adriana Vrabcová

mobil: 0948 903 942

e-mail: skoladeep@gmail.com